Veelgestelde vragen

Een nieuwe regeling met kansen!

De regeling is op dit moment open gesteld. De middelen komen beschikbaar voor het einde van schooljaar 2020-2021 

De middelen moeten via aankoop, leasing of huurkoop gebruikt worden voor de doelstelling waarvoor ze worden toegekend en dit ten laatste in schooljaar 2022-2023. 

💡 TIP! Het beschikbaar komen van deze gelden biedt enorme kansen. Laat u echter niet verleiden tot overhaaste beslissingen. Een gedegen ICT-beleid en invoering van digitale middelen levert u uiteindelijk nog meer voordelen en een nog grotere digitale sprong. Heeft u vragen hierover? Neem contact op met onze Consultant Roel Raymaekers op +32 491 37 23 31 

Er zijn regelingen voor gedeeld gebruik en eigen gebruik voor de leerling. Dit is afhankelijk van het leerjaar en het type onderwijs. De regeling is volledig na te lezen op de site van de overheid: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/organisatie-en-beheer/ict/digisprong 
 

Direct een voorsprong? U kunt het nog makkelijker maken door ons voor u de mogelijkheden te laten bepalen. Via onze website kunt u uw situatie schetsen. U ontvangt dan van ons een gratis advies over de kansen voor uw school. Zo begint uw Digisprong met een grote voorsprong. 

U kunt als school(bestuur) autonoom beslissen over het type toestel en de wijze waarop men het verkrijgt, zoals huur, koop of lease. In het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs bepaalt het ook de volgorde van aankoop, huur of leasing, in functie van het pedagogisch project. Dit geldt zowel voor de toestellen om te delen alsook om ter beschikking te stellen 

💡 TIP! Om de beste afweging te maken zijn er diverse overwegingen. Dit is een afweging in uw ICT-beleid. Een totaal verhaal dus. Kies geen producten omdat u denkt dat er maar één mogelijkheid is, veel toestellen vallen onder de regeling en hebben allemaal hun voordelen. Zowel het merk en type, alsook de aanvullende diensten. Gebruik de middelen van Digisprong vooral om een sprong te maken en uw school en zijn leerlingen te ondersteunen. 

U staat als school zelf in voor de aankopen. Daarbij moet er rekening gehouden worden met de aanbestedingsregels en de regels voor duurzaam aankopen. 

Simpel samengevat zijn de volgende drempels en regels van toepassing: 

 • Opdrachten tot € 30.000 excl. BTW – Simpele onderhandelingsprocedure 
 • Opdrachten tussen € 30.000 en € 139.000 excl. BTW – Meervoudige onderhandelingsprocedure 
 • Opdrachten tussen € 139.000 en € 214.000 excl. BTW – Openbare aanbesteding 
 • Opdrachten boven 214.000 – Europese openbare aanbesteding 
  * Let op, (Europese) Openbare aanbestedingen dienen middels een federaal platform gepubliceerd te worden. 

Naast de prijs kunnen ook kwaliteit en duurzaamheid als gunningscriteria worden opgenomen. Wij zijn zeer groot voorstander van duurzame producten en diensten. Daarbij willen wij ook zeker dat duurzaamheid geen compromis moet worden op kwaliteit, prijs of prestatie. Daarom zijn er speciale aanbestedingsdocumenten welke u ondersteunen om de beste kwaliteit, met de beste duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord inkopen en de beste prijs te verkrijgen. Het is niet óf, maar het is voor én! 

Voor elke aanbesteding zijn aanbestedingsdocumenten van toepassing. Wilt u meer informatie hierover en weten hoe u een goede prijs betaald én een duurzaam en sociaal product opstelt? Neem contact met ons op of vul het contactformulier aan en geef aan waarbij wij u kunnen ondersteunen. 

Nee, dat bent u zeker niet verplicht. Ondanks dat sommige partijen u graag willen laten geloven dat enkel hun contracten in aanmerking komen voor de Digisprong budgetten, is dit absoluut niet van toepassing. Elke leverancier in Vlaanderen mag volgens de regeling van Digisprong aan u hardware, software en service leveren. 

Het wordt aanbevolen om als school zelf eigenaar van de toestellen te worden en afspraken maakt met de leerlingen. Dit levert vooral een voordeel op wanneer een leerling een school (vroegtijdig) verlaat. Uit ervaring weten wij echter dat dit voor scholen zeker niet de meest geprefereerde oplossing is.  

YES.be werkt in verschillende vormen, waarbij het ontzorgen van de school voorop staat. Of dit nu gaat om het leveren, de vorm waarin en de digitale sprong zelf. Onze flexibele opties stellen u in staat om naar eigen wens uw contracten te regelen of ons dit te laten doen. Daarbij kunt u gewoon gebruik maken van de Digisprong gelden. 

Digisprong biedt kansen voor toestellen, maar ook voor een digitale sprong als school. Zowel voor de ICT-infrastructuur, als ook de kennis en kunde van de gebruikers zoals de docenten. 

Voor de infrastructuur is er ook vergoeding beschikbaar per leerling als ook voor apparatuur voor de leraar. Graag ondersteunen wij u met het inzichtelijk krijgen van de kansen voor uw school en uw leerlingen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of stel uw vraag direct via het contactformulier 

Nee, dit hoeft niet, maar kan wel. Wij weten dat scholen de laatste jaren, zelfs met de beperkte beschikbare middelen er alles aan gedaan hebben om dit zelf vorm te geven. In veel gevallen is dit goed gelukt en kan Digisprong een aanvulling of versnelling van uw beleid zijn. In andere gevallen is Digisprong juist een enorme kans om een volledig nieuw ICT-beleid te implementeren. 

Wij kunnen u ondersteunen om middels Digisprong uw huidige ICT-beleid te versterken of te versnellen. Tevens kunnen wij u adviseren voor een nieuw beleid. Met meer dan 30 jaar ervaring in ICT, bij scholen, overheden en bedrijven en een team van 70 mensen bij ons zusterbedrijf EuroSys staat YES.be voor u klaar. 

Nee, het staat de school vrij om te kiezen voor hardware en services naar keuze. De apparatuur moet wel conform de standaard aanbestedingsregels worden verworven en voldoen aan enkele eisen. Daarnaast is het verstandig om vooral te kijken naar de toestellen en merken welke voldoen voor het gewenste gebruik. 

Ons aanbod bestaat uit een veelvoud van verschillende toestellen en merken. Hiermee heeft u ruime keuze om de juiste afweging te maken. Tevens voldoen al onze toestellen aan de gestelde duurzaamheidseisen en certificaten. 

Toestellen mogen zowel aangekocht als gehuurd/geleased worden. Uw ICT-beleid en de implementatie daarvan kunnen leidend zijn voor de keuze die u daarin maakt. Tevens is het mogelijk om verschillende vormen te kiezen en services mee aan te schaffen. 

De overheid heeft een zeer uitgebreid en krachtig stappenplan voor scholen. Het kan echter zijn dat u hier liever zo min mogelijk tijd aan kwijt bent en daarin een ervaren ICT partner advies vraagt. Met meer dan 30 jaar ervaring in ICT-projecten kunnen wij u hierin ondersteunen tijdens elke stap. Of u nu slechts advies nodig heeft bij een onderdeel of het volledig met ons wilt uitwerken, wij staan graag voor u klaar. 

💡 TIP! Wij ontwikkelen momenteel ook ons eigen stappenplan, waarmee wij deze dienst nog makkelijker voor u maken. Wilt u hier gebruik van maken en op de hoogte blijven neem dan gerust contact met ons op. 

De overheid staat voor duurzaam aankopen en vraagt de scholen daar aandacht voor te hebben. Duurzaamheid is echter vaak een nieuw aspect en kan, zeker wanneer dit samenkomt met een project als Digisprong, de opgave lastiger doen lijken. Dit is echter niet het geval en duurzaamheid kan juist zeer goed en gemakkelijk integraal worden meegenomen in de aanbesteding. 

YES.be is onderdeel van EuroSys, de duurzaamste leverancier van ICT. Al jaren werken wij aan duurzaamheid en ondernemen wij sociaal. Onze ruime kennis delen wij graag met u. Wilt u meer weten over duurzame ontwikkeling in het onderwijs? Vraag erom bij onze consultants.  

* Bron: o.a. Digisprong website Vlaamse Overheid. 

Vragen webinar

De eerste planning is dat de middelen beschikbaar komen over enkele weken, ofwel eind mei/begin juni. Navraag bij het departement van onderwijs bevestigt dit. Momenteel worden de uitbetalingen gedaan of zijn reeds door de scholen ontvangen.

Het officiële besluit van de regering is op vrijdag 30 april 2021 goedgekeurd. Hierover is een samenvatting vanuit YES beschikbaar.

Vanuit het Departement O&V kregen wij het volgende antwoord: De nieuwe regeling ICT-coördinatie gaat in op 1/9/2021. Dit onder voorbehoud van goedkeuring BVR (Beslissing Vlaamse Regering) en OD31.

Dit betreft: ambt ICT-coördinator in alle niveaus en uitbreiding uren. Hierover is nog geen officieel besluit te vinden. We houden het in de gaten.

Het vervolgtraject na Digisprong zal worden onderzocht. De uitkomst hiervan is alles behalve zeker. We zien als YES echter wel mogelijkheden om nu alvast hiernaar te handelen, door uw ICT-beleid op de juiste manier af te stemmen en een duurzaam en houdbaar concept uit te werken. Natuurlijk staan wij u hierin graag bij.

De website van Digisprong zegt momenteel:

Het project Digisprong zal opgevolgd worden door het kennis- en adviescentrum zodra dit operationeel is in het najaar van 2021. In 2023-2024 zal er ook een grondige evaluatie komen via onder meer een nieuw Mictivo onderzoek. Op basis hiervan zal pas een vervolgtraject kunnen worden bepaald. Het gaat om relancemiddelen die per definitie éénmalig zijn. Vanuit Digisprong wordt wel voorzien in een recurrent vervolg van ongeveer 11 miljoen euro per jaar voor alle niveaus, vanaf 2023.

Nee, dit valt hier niet onder.

Vanuit YES zijn wij recent een samenwerking aangegaan met Telenet. We onderzoeken momenteel of we hierin vanuit Telenet een mogelijke oplossing kunnen bieden. Blijf onze pagina volgen voor eventueel nieuws hierover.

De Digicoach is een traject vanuit YES. Een expert op het gebied van digitale middelen. Deze ondersteunt de ICT-coördinator op de scholen en helpt om het ICT-beleid uit te voeren.

In samenspraak met de school kan u ervoor kiezen om ook binnen uw school digitale experts op te leiden. De Digicoach en onze YES Academy kunnen u hierbij ondersteunen.

We vinden het belangrijk om continuïteit te hebben bij de scholen. Onze Digicoaches zijn niet afhankelijk van personeelswisselingen binnen de school en het opnieuw moeten opleiden van nieuwe coaches. Er is altijd een vaste coach voor de scholen, welke experts inschakelt voor specifieke vragen. De kennis blijft zo beschikbaar binnen YES en is verdeeld over meerdere coaches met elk hun vakgebied. Zo zorgen wij ervoor dat we altijd de juiste expert beschikbaar stellen en profiteert u van de uitgebreide kennis.

De dienstverlening van YES staat los van de prijs van de laptops. Er zijn diverse pakketten beschikbaar, afgestemd op de noden van de school. Gebruik maken van ons YES 365 platform en tweedelijns support voor de ICT-coördinator (complexe kwesties) zijn altijd inbegrepen.

Daarnaast kunt u kiezen voor uitgebreide ondersteuning van uw leerkrachten en de Digicoach, het volledige beheer van uw ICT-park en zelf de volledige ondersteuning in eerstelijns support voor uw leerlingen, welke 24 uur per dag en 7 dagen per week, ook in de vakanties, beschikbaar is.

De middelen moeten ingezet worden voor digitalisering van het onderwijs. Dit betekent dat ook aanvullende diensten met de laptops aangeschaft kunnen worden. Aangezien de wijze van verantwoorden nu nog niet officieel bekend is kan er nog niet gezegd worden hoe dit eruit zou kunnen komen te zien. Voor wat er nu bekend is lijkt dit te gaan om het aantal devices dat beschikbaar is voor leerlingen.

Wij streven er altijd naar om geen aanschaffingen te doen die niet noodzakelijk zijn. We blijven in contact met het departement van onderwijs om te vragen hoe dit exact verantwoord moet gaan worden.

Dit is een keuze die specifiek door de school gemaakt moet op basis van de wensen van de school. Wij adviseren u om goed na te denken over het resultaat dat u wilt behalen en de middelen die daar voor nodig zijn. Ga niet over tot aanschaffingen op basis van prijs, maar eerst op basis van het resultaat dat u wilt behalen. Bepaal daarna pas de juiste devices. Wij adviseren u graag op beide gebieden.
Ook op Chromebooks kan gewerkt worden met Microsoft. We vertellen u graag meer over tijdens een persoonlijk (digitaal) gesprek.

Vraag: Is er een synchronisatie tool voor Chrome voor Informat en Wisa?

Vraag: Onlangs gehoord van een ict-co dat Wisa in tegenstelling tot informat geen automatische transfer doet van leerlingengegevens naar de andere systemen zoals de Office 365 omgeving.

Antwoorden:
Wisa is een zeer open systeem dat makkelijk integreert met andere systemen. Daar zit ook een fundamenteel verschil tussen Wisa en Informat. Informat is een gesloten systeem dat enkel een integratie verzorgt met partijen met wie zij samenwerken. Er zijn wel enkel kleine leveranciers (of scholen) die zelf een synchronisatietool voor Informat geschreven hebben.

Buiten de standaard openheid die Wisa heeft, is er nog een uitgebreide synchronisatie met specifiek:

 • Office 365
 • Google workspace
 • Bingel
 • Questi
 • Count-e
 • Uniflow
 • Diddit
 • Printplatform ricoh
 • Papercut
Elke school, scholengroep of koepel moet dit zelf aanbesteden. Het is hierbij niet noodzakelijk om gebruik te maken van bestaande contracten. Ook zijn er diverse initiatieven bezig die alternatieve aanbestedingen mogelijk maken, waarbij u meer vrijheid heeft om te kiezen voor de partij die bij u past. Wilt u meer informatie hierover neem dan gerust contact met ons op.

Middelen die al beschikbaar zijn gesteld middels eerdere (gesubsidieerde) trajecten worden voor wij nu weten afgetrokken van de middelen voor Digisprong. Heeft u al devices, maar zijn deze door de school (of leerling) aangeschaft, dan kunnen deze middelen ook ingezet worden. Wij onderzoeken momenteel de beste werkwijze hiervoor.

We horen regelmatig de vraag van scholen dat ‘overstappen’ op een andere leverancier niet mogelijk is, omdat er dan uit teveel verschillende systemen beheerd moet worden. Dit is absoluut niet noodzakelijk. Wij bieden u graag de mogelijkheid aan om uw beheer volledig uit te besteden, zodat u niet vast zit aan één leverancier, omdat dit een ongewenste situatie zou zijn. Wij informeren u graag over de mogelijkheden hierbij.

Your Education Solution

Scroll naar boven